ග්‍රන්ථය -පුරාවිද්‍යා කැනීම් හා කාලනිර්ණ ක්‍රම

කතෘ -    ආචාර්ය තුසිත මැන්දිස්

ආචාර්ය චන්දන විතානාච්චි

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරුන්දෙදෙනෙකු වන -ආචාර්ය තුසිත මැන්දිස් සහ  ආචාර්ය චන්දන විතානාච්චි විසින් රචාකොට ඇති පුරාවිද්‍යා කැනීම් හා කාලනිර්ණ ක්‍රම යන ග්‍රන්ථයප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.පුරාවිද්‍යාව පිලිබදව උනන්දුවක් ඇති සැමටත් ,විශේෂයෙන්ම පුරාවිද්‍යාව උසස් මටමේ විභාග සදහා හදාරන සිසුන්ටත් මෙම කෘතිය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. විෂය පිලිබදව සාමාන්‍ය හැදින්විමක්ද ,විෂයෙහි වර්දනයද ,ඊට දායකවූවන් පිළිබදවද මෙහි සාකච්චා කර තිබෙන අතර , පුරාවිද්‍යා ගවේශනය හා පුරාවිද්‍යා කැනීම්පිලිබදව විශේෂයෙන් විග්‍රහ කොට තිබේ.එමෙන්ම පුරාවස්තුවල කාලනිර්ණ ක්‍රමපිලිබදවත් ශාස්ත්‍රීය විශ්ලේෂණයක්මෙම කෘතියේ අන්තර්ගතව පැවතීම විශේෂත්වයකි