වැඩිදුර කියවන්න ..

දේශීය බැංකු, බිදවැටීමේ අවධානමක .

-ලංකා බැංකු සේවක සංගමය  කියයි................

මෙවර අය-වැය ලේඛනය මගින් දේශය බැංකු ශේත්‍රයවෙත පනවා ඇති කොන්දේසි මාලාව හේතුවෙන් දේශීයබැංකු බිදවැටීමේ අවධානමකට ලක්ව ඇතැයි ලංකා බැංකු සේවක සංගමය  විසි නිකුත් කොට ඇති නිවේදනයකින් ප්‍රකාශ කොට අත.පසුගියදා මෙම බැංකු සේවකයින් වැඩ වර්ජනය කොට ,කොළඹ දී විශාල විරෝධ තාවයක නිරත විය. දේශීයබැංකු සහ ගනුදෙනු කරුවන් අපහසුතාවයට පත්කරන අය-වැය ලේඛනයේ ඇතුලත් කරුණු කිහිපයක් ඔවුන්ගේ නිවේදනයේ ඇතුලත්කර ඇත්තේ මෙසේය.

 

  • ·2016 ජුනි 1 දා සිට මෙරට සියලුම බැංකු වෙත ලිසිං හෙවත් කල්බදු /Leasing කල්බදු ක්‍රමයට ණයදීම තහනම් කෙරේ.
  • වහාම ක්‍රියාත්මක වනපරිදි ,රන් උකස් ණය/Pawning සේවාව දැඩිලෙස සිමා කෙරේ.
  • බැංකු වලින් මුදල් ආපසු ගැනීමේදී විශාල බද්දක් අය කිරීමට කටයුතු කිරීම /. Withdrawl Tax.
  • චෙක්පත් භාවිතා කරන්නන් හට බරපතල තහංචි දැමීම මගින් සුළු පරිමාණ ජංගම ගිණුම් /Current Accounts හිමියන් බැංකු වලින් ඉවත් කිරීම  ..
  • රාජ්‍ය බැංකු වල මෙරට ජනතාවට අයතී අතිවිශාල වත්කම් සමූහය හා සේවකයන් මෙතෙක් කල් උපයාගෙන ඇති EPF හා  ETF අරමුදල් මහජන ධනභාරය ලෙස හඳුන්වන අරමුදලකට භාරකොට , පෞද්ගලික පාලනය යටතේ ඇති සමාගමක් මගින් කොටස් වෙළඳපොල හරහා පුද්ගලීකකරණය ට ලක් කිරීම .
  • Vat බද්ද 11% සිට 12.5 % දක්වා ද , NBT හෙවත් ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු 2% සිට 4% දක්වා ද , මෙතෙක් බැංකු වලින් අය නොකරන ලද ඉපයීම් මත බදු Turn Over tax  0.25 සිට 0.5 දක්වා ද ඉහල නංවා අත .
  • ගනුදෙනු කරුවන් සතු අක්‍රීය ගිණුම් වල ඇති මුදල් භාණ්ඩාගාරයට ලබාගැනීමට යෝජනා කිරීම.
  • මෙතෙක් රටේ ක්‍රියාත්මක වූ රාජ්‍ය බැංකු 8 , ආණ්ඩුවේ පටු අරමුණු වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ කොට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා ලංකා පුත්‍ර බැංකුවත් , රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව හා HDFC බැංකුවත් , ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව හා ශ්‍රීලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවත් බද්ධ කොට හකුළුවා දැමීම .

 

මෙම කොන්දේසි පරාජය කිරීම සඳහා ඉදිරියීදී වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ නියෝජිතයෙකු සන්නස ට පැවසීය .

Comments

මේ ගැන දෙනුවත් කලේ සන්නස විතරයි .සන්නසට ස්තුතියී