සියපතක් මට කියනවා

සියපතක් පෙති හලනවා
සුළඟ අත්වැල් බඳිනවා
ජීවිතේ නම් අනියතයි
සියපතක් මට කියනවා..

ලාටු තවරා රැලි වැටුණු වත
සේද සුදු හැඳ සියපතක් ගෙන
සුදු හාමිනේ
පන්සලට යන මග
බිඳුණු මල් පෙති තියෙනවා....

සුවඳ අතුරා පිදුණු මල් මත
තව්තිසා සිහිනයක් අරගෙන
සුදු හාමිනේ
පන්සලෙන් එනවිට
අලුත් සියපත් පිපෙනවා....

එම්.එන්. සුභාෂිණී

කුරුණෑගල

 

    

Comments

The NBA playoffs now for today, have determined the warriors in the western conference and will compete for a spot in the finals quota, knight still don't know who his opponent was.However, even in the face of the celtics or the wizards, presumably knight will be
adidas superstar http://www.adidassuperstar.us.org

10. (tie) Cincinnati, Kansas City, 10.
Wholesale Jerseys USA http://www.cheapnfljerseyswholesalechina.us.com/

With three points to beat John wall, the day before yesterday the wizards will competition into the tiebreak wars, 8:00 tomorrow the wizards will be tie-break at Celtic and rival.
d rose 8 http://www.drose8.com

"It's been a blessing to get back to playing football. I was off for a year," Simpson said. "I'm just blessed to be with this organization of people that stand behind me, really believe in Jerome Simpson. I'm just really committed to proving the people that are behind me right. That I can turn it around and be a success story, and just prove people wrong, and use my natural abilities to go out here and catch the football."
Russell Westbrook College Jersey http://www.nflchinacheapjerseys.us.com/bruins-0-russell-westbrook-blue-b...

"I don't think eastern conference finals will be a long war, knight's strength is too strong. The celtics nobody with lebron, they even Owen this level of star all have no, they are really no one can stop the knight.
nmd human race http://www.adidasnmdhumanrace.com

<a href="http://www.homesenseenterprises.com/store/dunk-high-premium-sb-red-velve... high premium sb red velvet</a><a href="http://www.homesenseenterprises.com/view/mens-adidas-ace-15.1-firm-groun... adidas ace 15.1 firm ground solar blue solar green white football shoes</a><a href="http://www.hopeofgloryoutreach.com/201801/umbro-ux-accuro-premier-fg-pur... ux accuro premier fg purple cactus lime green soccer cleats</a><a href="http://www.hopeofgloryoutreach.com/201802/pantofola-d-oro-lazzarini-fg-c... d oro lazzarini fg carbone football boots</a>
jordan melo m10 nyc http://www.mvsareforever.com/sneakers/jordan-melo-m10-nyc

"You have to [url=http://www.cheapjerseysnear.us.com/]wholesale jerseys[/url] love that guy because he's so energetic and so excited about playing in the NFL," Bridgewater said. "Even (Saturday) at our walkthrough, when everyone was [url=http://www.cheapjerseysnflelite.us.com/]jerseys from china[/url] at walking tempo, he [url=http://www.cheapjerseysforwholesale.us.com/]Cheap Jerseys Free Shipping[/url] was running at full speed. That's just how he is."
Wholesale NFL Jerseys Authentic http://www.wholesalecheapjerseysauthentic.us.com/

Obviously, the right to occupy a team-high 21.6 shots of Michael Owen, but failed to hit as James scores, this let a person feel, Owen has become a "cancer" of the knight.But many fans also feel,
fila http://www.filashoes.us

Because Michael Owen at the side of huang zhan, so his nickname called small report.The earliest Owen left the impression of the world, is probably the flashy passing movements and dazzling breakthroughs, remember in the rookie challenge, he drew down two slipped past knight
adidas tubular http://www.adidastubular.us

The lawyers argue that the government has no business deciding that a name such as Redskins is disparaging and undeserving of trademark protection while [url=http://www.wholesalejersyeschinanfl.us.com/]NFL Jerseys Wholesale[/url] deeming other names such as Braves to be content-neutral and allowable for trademarks.
NFL Jerseys From China http://www.wholesalejerseys2018.us.com/

MORE THAN ONE?: [url=http://www.cheapnfljerseysoutletwholesale.cc/]Cheap NFL Jerseys Wholesale[/url] The AFC North has been the league's best division in recent years, sending 15 teams to the postseason in the past seven years. Three went last season 锟?everybody except the Browns. The question is whether it'll get two this time. [url=http://www.wholesaleauthenticjerseyscheap.us.com/]Wholesale Jerseys Cheap[/url] The North has sent multiple teams to the playoffs six times in the past seven years, the only exception being 2013.
Cheap NFL Jerseys http://www.chinanfljerseysshop.us.com/

According to The Fear of The Sword, The knight's point guard deron Williams is a fan of MMA (mixed), compared to The basketball game, deron prefer to watch The ultimate fighting championship.Deron Williams recently said in an interview, he retired from the NBA
nmd human race http://www.nmdhumanrace.com

Healey had invited same-sex couples from Massachusetts to post on Facebook testimonials about how being able to get married had improved [url=http://www.cheapjerseysnflelite.us.com/]nfl jerseys china[/url] their lives.
Jerseys NFL Wholesale http://www.wholesalejerseysnfl.net/

Just like last time, there will be plenty of glitz and glamour in neighboring Scottsdale. The [url=http://www.nfljerseyssocheap.us.com/]Cheap NFL [url=http://www.cheapnfljerseysoutletwholesale.cc/]Cheap NFL Jerseys Wholesale[/url] Jerseys China[/url] suburb hosts a free Fan Fest Jan. 26-Feb. 1, with chef demonstrations and fashion shows daily outside the Scottsdale Fashion Square mall, including [url=http://www.nfljerseyscheaponline.us.com/]Cheap Jerseys Online[/url] the NFL Wives Fashion Show Jan. 30.
Wholesale Jerseys China http://www.wholesalechinajerseysauthentic.us.com/

Obviously, the right to occupy a team-high 21.6 shots of Michael Owen, but failed to hit as James scores, this let a person feel, Owen has become a "cancer" of the knight.But many fans also feel,
puma suede http://www.pumasuede.us.com

Yesterday, the wall on the right side 45 live a miserable life in the three points must win.The shooting location is Owen puts up the location of the many times.Today was asked Owen saw wall dead there is what feeling
vibram shoes http://www.vibram.us.com

"We had some depth at the linebacker position," Bears general manager Ryan Pace said in a press release. "... Whether it [url=http://www.cheapnfljerseyschinateam.us.com/]Cheap Jerseys[/url] is acquiring additional picks or signing players, we [url=http://www.nfljerseyssocheap.us.com/]Wholesale Jerseys USA[/url] will continue to be aggressive in finding [url=http://www.cheapjerseysnear.us.com/]cheap nfl jerseys online[/url] ways to improve our football team. We appreciate Jared's contributions [url=http://www.cheapjerseysnear.us.com/]cheap nfl jerseys[/url] and wish him the best in Carolina."
Cheap Stitched MLB Jerseys http://www.mlbcheapjerseys.us.com/

With three points to beat John wall, the day before yesterday the wizards will competition into the tiebreak wars, 8:00 tomorrow the wizards will be tie-break at Celtic and rival.
stephen curry shoes http://www.stephencurry--shoes.us.com

"I know it comes with the game but sometimes it throws you off a little bit," [url=http://www.cheapnfljerseysoutletwholesale.cc/]Cheap NFL Jerseys Wholesale[/url] Ellis said "It makes you discouraged a little bit because you worked so hard during the offseason and then, bam, it's gone just like that."
Cheap NFL Jerseys China http://www.cheapnflchinajerseys.co/

Pages