යුද්ධ සබ්මැරීන්....

නුතන යුද්ධයකදී භාවිතා කෙරෙන මිසයිල් ප්‍රහාරක සබ්මැරීනයක ක්‍රියාකාරීත්වය පසුගියදා දකින්නට ලැබුණි.ඒ සිරියාව අවට මුහුදු තීරයේදීය. සිරියාවේ isis සටන් කාමීන්ට එරෙහිව ,රුසියානු යුද්ධ සබ්මැරීනයකින් ඉලක්ක වෙත මිසයිල් ප්‍රහාරදියත් කළේය. රුසියානු බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශ කලේ නියමිත ඉලක්ක වලට නිවැරදිව පහර එල්ල කළ බවය.මේමා  මිසයිල් ප්‍රහාර සම්භන්ධයෙන් ඇමරිකාව විසින් විස්මය පළකරනලදබව  වාර්තා විය.රුසියාවවිසින් සිය යුද ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කලේ කලකට පසුවය.රුසියානු කෘස් මිසයිල මගින් isis කදවුරු වෙවිනාශ කරන ආකාරය ජාත්‍යන්තරමාද්ධ්‍යවිසින් විකාශය කරනු ලැබිය.මෙය වූකලී රුසියාවවිසින් බටහිර ජාතින් වෙත සිය බලය ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් ලෙස විචාරකයන් විසින් හදුන්ව දී තිබේ.

දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී සබ්මැරීන් බාවිතා කලේ මුහුද යටින් ගොස් නැවු වලට පහර දීම සහාය .නමුත් දැන් මිසයිල විදීම සදහා එය බාවිත කරන ආකාරය දක්නට ලැබේ .

සබ්මැරීනයක්  දිය යට සිට මිසයිල් ප්‍රහාර දියත් කරන  ආකාරය ....

මිසයිලය ගුවනට .........

මිසයිලය ඉලක්කය කරා ගමනේ .............

සටහන -සමීර

Comments

Denn sie wollen ihre Befriedigung finden.
<a href="https://amateursex.privat-sex20.com/sitemap192.php" >versuche dies</a> [url=https://amateursex.privat-sex20.com/sitemap192.php]versuche dies[/url]