තුර්කියේ මැතිවරණයෙන් AAKපක්ෂය ජය ගනී ...

අගෝස්තු පළමු වැනිදා පැවති තුර්කියේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ජනාදිපති  ටායිප් එර්දොගන් ගේ නායකත්වයෙන් පවතින සාදාරනය හා සංවර්දනය පක්ෂය යලි ජයග්‍රහණය ලබා ඇත .

2015 වසරේදී තුර්කියේ මැතිවරණ දෙකක් පවත්වනු ලැබීය .පසුගිය ජුනි මස පැ වැත් වූ මැතිවරණයෙන් එර්දොගන් ගේ AAKපක්ෂය තවත් පක්ෂ කිහිපයක් සමග හවුල් ආණ්ඩුවක් පිහිටවූ නමුත් අගොද්තු මාසයේදී සභාගය බිද වැටී,ආණ්ඩුව අස්ථාවර විය .නොවැමබර් 1 වැනිදා යලි ජන්දයක් පැවැත්වුයේ ඒමනිසා ය.මෙහිදී පාලක පක්ෂය ,පාර්ලිමේන්තුවේ Grand National Assemblyආසන 550 න් 317 ක් දිනා පැහැදිලි බහුතරයක් ලබාගෙන   සිටී .තුර්කියේ අනඩොල් anadola පුවත් ඒජන්සිය වාර්තා කරන ආකාරයට AAKපක්ෂය ලබා ඇති ජන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 49 කි .

අගෝස්තුමාසයේ දී පාලක සන්දානය බිද වැටීමට හේතුව වුයේ කුර්දි සටන් කමින් විසින් දියත් කල ප්‍රහාර යන්ය.තුර්කියේ කුර්දි වරු කාලයක සිට කුර්දිස්ථාන් නමින් වෙනම රාජ්‍යයක් සදහා සටන් කරමින් සිටී.මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ජනාධිපති එර්දොගන් ප්‍රකාශ කලේ ,ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් සදහා ජනතාව තීරණයක් ලබාදී ඇති බවය.

පොලිටික්කා ......

Comments

Pages